Safari Books Online - O'Reilly

Plataforma de recursos electrònics de contingut tècnic i informàtic d’editorials com O’Reilly & Associates, Pearson Imprints (Adisson Wesley, Prentice Hall PTR), Macromedia Press. 

No permet baixar-los ni imprimir-los, només visualitzar-los en línia.

Llicència: 
Pagament