Revistes i llibres electrònics

Si saps el títol de la revista o llibre electrònic que busques, fes servir aquest cercador.

Podràs consultar en un sol clic el fons de títols de revistes i llibres electrònics disponibles a la Biblioteca de la UOC. Ho pots fer de dues maneres:

  • Per mitjà d’una llista A-Z,
  • Per mitjà d’una paraula que forma part del títol.

Un cop a la pàgina de resultats, fes servir els filtres per a afinar els continguts.

Llicència: 
Gratuït