Responsabilitat social corporativa: teoria i pràctica

Aquest llibre posa les bases teòriques i pràctiques de la RSC. Encara que no sol ser habitual en els llibres d'aquesta matèria, és important que el lector tingui una base teòrica assequible sobre ètica per a introduir-lo en conceptes que són essencials en la RSC (responsabilitat, legitimitat social, presa de decisions prudents, llibertat i voluntarietat...) i sense els quals la RSC no seria res més que pura «cosmètica» al servei d'una moda més o menys passatgera.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Any de publicació: 
2012
Idioma: 
Espanyol