Social Theory and Crime

A la plataforma Criminal Justice Database s'hi inclouen vídeos com la sèrie documental Social Theory and Crime, de tres episodis, sobre les principals teories criminològiques per a analitzar la seva rellevància en el control dels delictes en les societats contemporànies.

Llicència: 
Pagament