PubMed

PubMed és desenvolupat pel Centre Nacional per a la Informació de Biotecnologia (NCBI). Es desenvolupa juntament amb editors de literatura biomèdica com a eina de recerca per a accedir a citacions i connectar amb revistes a text complet a les plataformes dels editors que participen sempre que la biblioteca hi tingui una subscripció.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
US National Library of Medicine National Institutes of Health
Proveïdor: 
US National Library of Medicine National Institutes of Health
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès