Inici  >  Recursos  >  PubMed

PubMed

PubMed

PubMed és desenvolupat pel Centre Nacional per a la Informació de Biotecnologia (NCBI). Es desenvolupa juntament amb editors de literatura biomèdica com a eina de recerca per a accedir a citacions i connectar amb revistes a text complet a les plataformes dels editors que participen sempre que la biblioteca hi tingui una subscripció.

Més informació
 US National Library of Medicine National Institutes of Health
 US National Library of Medicine National Institutes of Health
 2013
 Anglès