Psychological tests (Definició)

Definició de test psicològic al Dictionary of Human Resource Management, 2a. ed. revisada (2008). 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Idioma: 
Anglès