Pràctiques en gestió de dades de la Biblioteca

A l’interior d’una organització cal gestionar les dades derivades de l’activitat, posar-les en context i analitzar-les per a definir accions estratègiques. Si es vol prendre decisions, cal tenir evidències. Com a estudiant de pràctiques, col·laboraràs amb l’equip de la Biblioteca en aquesta fase d’anàlisi.

Llicència: 
Gratuït