Pharmaceutical News Index

Pharmaceutical News Index® ofereix accés a la informació més recent sobre tecnologia mèdica, investigació i desenvolupaments legislatius. La base de dades conté informació bibliogràfica i la indexació de 22 butlletins dels sectors farmacèutic, sanitari, biotecnològic, cosmètic i de dispositius mèdics dels Estats Units i de la resta del món.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès