Parte especial del derecho eclesiástico del Estado

Recurs d’aprenentatge de l’assignatura El matrimoni canònic i nul·litat.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Àlex Seglers Gómez-Quintero (coord.)
Marta Gámiz Sanfeliu
Ricardo García García
Font: 
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
Pàgines: 
100
Idioma: 
Espanyol