Parametrizador morfológico de textos - ParamText TIP

L’Institut Universitari d’Anàlisis i Aplicacions Textuals (IAtext) de la Universitat de Las Palmas de Gran Canaria ofereix un parametritzador morfològic de textos que permet sotmetre un arxiu digital (en formats .txt, .doc, .docx o .pdf) a una anàlisi automàtica que ens dirà el nombre de caràcters, paraules (plenes i buides), paraules diferents, oracions i paràgrafs que conté, en total i de mitjana. També elabora estadístiques de la categoria gramatical de les paraules i de les formes verbals. Tot això és útil per a anàlisis estilístiques de textos, per a conèixer a fons un text abans de revisar-lo o traduir-lo, i fins i tot per a estudis de lingüística contrastiva.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Carreras-Riudavets, F.
Santana-Herrera, J.C.
Hernández-Figueroa, Z.
Rodríguez-Rodríguez, G.
Editor: 
Text & Information Processing Group (TIP)
Proveïdor: 
Universidad de la Palmas de Gran Canaria
Any de publicació: 
2011
Idioma: 
Espanyol
Format: 
web