OECD Principles of Corporate Governance

Principis de govern corporatiu de l'Organització per la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE; en anglès, OECD) publicats el 1999 i revisats el 2004. La seva finalitat és ajudar els governs dels països membres i no membres de l’OCDE en la tasca d’avaluar i perfeccionar els marcs legal, institucional i reglamentari aplicables al govern corporatiu. Text original en anglès i francès.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
OCDE-OECD
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
Castellà, anglès, francès i altres.