Observatori de Pràctiques Innovadores en la Gestió de Malalties Cròniques Complexes (OPIMEC)

Creat el 2007, amb la col·laboració del Dr. Jadad, actualment és coordinat per Manuel Ollero Baturone. Des d’Andalusia, passant per l’Estat espanyol i enfocat a l’àmbit internacional, aquest projecte vol establir i desenvolupar estructures per a crear i consolidar una comunitat global de científics i tècnics en el camp de les malalties cròniques complexes. Els objectius principals són la millora de l’atenció integrada, la prevenció de malalties cròniques, la promoció de la salut i la col·laboració amb els serveis públics, amb l’ús del programari lliure, les xarxes socials i altres eines digitals.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès