Mesura de Govern per una democratització de la cura

Mesures preses des del 2017 a Barcelona per aconseguir una democratització de la cura.

Llicència: 
Gratuït