Manifest Icograda sobre l’ensenyament del disseny

Document bàsic que defineix la posició del Consell d’Icograda respecte a l’ensenyament del disseny.

El manifest, que es va elaborar l’any 2000, fruit de la col·laboració d’un grup internacional de dissenyadors, defensa que l’ensenyament del disseny s’ha de fonamentar en un entorn centrat en l’aprenentatge, la qual cosa permet als estudiants desenvolupar el seu potencial més enllà dels programes acadèmics.

 

Llicència: 
Gratuït