Los Diez Principios de Pacto Mundial

Pacte Global de les Nacions Unides (en anglès, United Nations Global Compact). La seva finalitat és promoure el diàleg social per a fomentar la conciliació dels interessos de les empreses amb els valors i les demandes de la societat civil sobre la base de deu principis en àrees relacionades amb els drets humans, el treball, el medi ambient i la corrupció.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Red Pacto Mundial España
Idioma: 
Castellà