Library Science Database

Aquesta base de dades (inclosa a ProQuest Central) permet cercar informació en llibres i revistes científiques a text complet. Aquesta recopilació ofereix textos complets de més de 125 títols importants procedents de la base de dades Library and Information Science Abstracts.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès