Ley 11/2007, de 22 de junio, de acceso electrónico de los ciudadanos a los Servicios Públicos (Vigent fins el 2 d’octubre de 2016)

Primera norma amb rang legal que regula i reconeix el dret dels ciutadans a relacionar-se electrònicament amb les administracions públiques, i també l’obligació de les administracions de garantir aquest dret. Aquesta llei serà vigent fins al 2 d’octubre del 2016, quan entrarà en vigor la Llei 39/2015, de procediment administratiu comú.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
Noticias Jurídicas
Any de publicació: 
2007
Idioma: 
Castellà