ISI JCR - Journal Citation Reports

Factor d’impacte (FI): mesura la freqüència amb què una revista ha estat citada en els 2 anys anteriors. S'utilitza per a comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un mateix camp científic.

Quartil: si la llista de revistes d’una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte (FI), es divideix en 4 parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el FI més alt són al primer quartil.

En aquest vídeo et mostrem com acceptar certificats de seguretat per accedir al recurs.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Thomson Reuters
Proveïdor: 
FECYT
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès