ISI JCR - Journal Citation Reports

Factor d’impacte (FI): mesura la freqüència amb què una revista ha estat citada en els 2 anys anteriors. S'utilitza per a comparar revistes i avaluar la importància relativa d'una revista dins d'un mateix camp científic.

Quartil: si la llista de revistes d’una mateixa categoria, ordenades de més a menys factor d'impacte (FI), es divideix en 4 parts iguals, cadascuna d'aquestes parts és un quartil. Les revistes amb el FI més alt són al primer quartil.

 

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Thomson Reuters
Proveïdor: 
FECYT
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès