Intimations of Global Law

Obra que reflexiona sobre una visió del dret que va més enllà de qualsevol competència internacional o transnacional. L’arribada del dret global té a veure amb la manera com la llei es manifesta en una era global i altera els nostres horitzons jurídico-ètics.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Font: 
Cambridge Books Online
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès