Instituto de Estudios Turísticos

Creat el 1962, l'IET s'encarrega entre d'altres coses, de fer les estadístiques de moviments turístics en fronteres (Frontur), l'enquesta de despesa turística (Egatur) i els moviments turístics dels espanyols (Familitur), i generar dades sobre les arribades de visitants estrangers a l'Estat, les seves peculiaritats, despeses que fan i viatges fets pels espanyols i les seves característiques.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà