Inflammation, Advancing Age and Nutrition: Research and Clinical Interventions

El llibre ofereix una visió global per a comprendre l'impacte integrat dels aspectes cel·lulars i moleculars, els models, els factors ambientals i l'estil de vida que participen en l'envelliment prematur. A més, s'examina la manera com els aliments funcionals, els dietètics nutricèutics o els compostos farmacològics poden revertir la inflamació i l'envelliment prematur basant-se en la medicina personalitzada.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Irfan Rahman i Debasis Bagchi
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès