HUDOC

Base de dades de sentències, informes, resolucions, casos... del Tribunal Europeu de Drets Humans, davant el que qualsevol persona que es consideri víctima d'una violació dels drets reconeguts a la Convenció Europea de Drets Humans o protocols addicionals, quan estava legalment sota la jurisdicció d'un estat membre del Consell d'Europa i que hagi esgotat sense èxit els recursos judicials en aquell estat, pot presentar una denúncia contra aquest estat per violació de la Convenció. 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
European Court of Human Rights
Idioma: 
Anglès, francès, rus i turc.