Horizon 2020 Programme Guidance. How to complete your ethics self-assessmen

Aquestes directrius són dissenyades per la Comissió Europea amb l’objectiu d’ajudar els sol·licitants de propostes de recerca perquè aquestes siguin «èticament» adequades per a aconseguir finançament de l’Horitzó 2020, tant en la taula d’aspectes ètics com en l’autoavaluació de l’ètica.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
European Comission
Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès