Hoover’s Company Profiles

Base de dades que conté informació protegida sobre més de 40.000 empreses públiques i privades i 225.00 executius. Hoover’s, líder indiscutible de dades sobre empreses, ofereix anàlisis de mercat, informació sobre la ubicació d’una empresa, resums financers, informació sobre els competidors més importants i sobre alts càrrecs, entre altres.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès