Harvard Business Review

És una revista d'investigació enfocada en els professionals de les empreses, en tots els nivells, respectada pels alts executius, els acadèmics i els consultors. Ha estat la residència editorial freqüent per a coneguts erudits i pensadors de la direcció, entre els quals Clayton M. Christensen, Peter F. Drucker, Michael I. Porter, Rosabeth Moss Kanter, Gary Hamel, C. K. Prahalad, Robert S Kaplan.

Llicència: 
Pagament