Guia de recursos per a la promoció de les arts visuals

Guia del Ministeri d’Educació, Cultura i Esport que té com a objectiu informar el ciutadà dels ajuts a projectes, beques o residències per a artistes o gestors culturals, centres de creació, etc., que s’atorguen en l’àmbit de les arts plàstiques i visuals a diferents escales: autonòmica, ministerial i europea.

Llicència: 
Gratuït