Guia de l’estil de citació IEEE: Institute of Electronics & Electrical Engineers

Guia per a elaborar les referències bibliogràfiques per als treballs dels camps de l’electrònica, les telecomunicacions, i l’enginyeria informàtica. Pauta l’estil per a referenciar la identificació dels autors, el títol dels recursos i de les fonts.

Llicència: 
Gratuït