The Financial Times

The Financial Times és una organització capdavantera en l'àmbit de la informació d'economia a escala mundial, i és reconeguda internacionalment pel prestigi, la integritat i el rigor. Ofereix notícies imprescindibles, comentaris, dades i anàlisis per a la comunitat mundial dels negocis, i té –considerant la publicació de pagament, impresa i digital– un abast de 665.000 exemplars.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2014
Idioma: 
Anglès