Figshare

Repositori multidisciplinar d'accés obert desenvolupat per Digital Science.

 

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2016
Idioma: 
Anglès