Eur-lex. Fiscalidad

Síntesi de la legislació de la UE en fiscalitat directa i indirecta, cooperació administrativa i de la seva ampliació amb la integració de nous països. Permet cercar per matèries i també mitjançant una cerca avançada.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Oficina de Publicaciones de la Unión Europea
Idioma: 
Multilingüe.