Estudi de l’impacte econòmic del disseny a Espanya

Informe de DDi (societat estatal per al desenvolupament del disseny i la innovació) que vol sensibilitzar un nombre més gran d’empreses de la importància i el valor estratègic que el disseny té per a la competitivitat.

Aportació a la disciplina del disseny a Espanya, en posar l’estudi de l’impacte econòmic del disseny a disposició dels agents que componen el sistema del disseny espanyol

Llicència: 
Gratuït