Escriptura acadèmica: planificació, documentació, redacció, citació i models

El llibre és una guia pràctica per a aclarir i resoldre els problemes de redacció de textos formals, que són comuns en el conjunt de les titulacions universitàries. S’hi donen orientacions relacionades amb les tècniques de resum, estudi, preparació i realització d’exposicions, exàmens o treballs de curs, entre d’altres. L’explicació de cada aspecte és senzilla i s’acompanya d’esquemes i taules a fi de facilitar l’assimilació visual del procés d’escriptura.

Llicència: 
Pagament