Encyclopedia of Database Systems - SpringerLink (MetaPress)

Obra de referència amb més de 1.400 veus, sobre conceptes de sistemes de bases de dades. Les seves entrades ofereixen descripcions i reflexions sobre termes, definicions de paraules claus, contextualització històrica, il•lustracions, aplicacions principals i bibliografia.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Springerlink
Proveïdor: 
Springerlink
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès