Els articles científics de la UOC segons els criteris de qualitat de l’AQU: anàlisi bibliomètrica

Anàlisi dels articles científics publicats amb afiliació de la UOC i que s’adeqüen a les indicacions i els criteris establerts per l’Agència per a la Qualitat del Sistema Universitari de Catalunya (AQU).

L’informe es pot consultar a Campus > Recerca i innovació > Documentació.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Català