EconLit (ProQuest XML)

Base de dades de referències bibliogràfiques produïda per l'American Economic Association. Permet accedir a informació bibliogràfica i a resums d'articles de revistes, monografies, tesis, documents de treball i ressenyes de documents publicats en revistes especialitzades en economia i empresa.

Cobreix matèries com la comptabilitat, la política econòmica, el treball, el màrqueting, la teoria econòmica, etc.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Proquest
Proveïdor: 
Proquest
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Anglès