e-LiS: e-prints in library & information science

E-LIS és un repositori temàtic d'accés obert especialitzat en Biblioteconomia, Arxivística i Documentació.

Funciona des de l'any 2003 i disposa d'una cobertura internacional, inclou continguts en 22 llengües.

Hi podràs trobar gran varietat de continguts: articles de revistes, ponències, comunicacions, guies, pòsters, etc...

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
E-LiS
Proveïdor: 
E-LiS
Any de publicació: 
2017
Idioma: 
Anglès