Diccionari de sinònims de frases fetes

Diccionari que relaciona conceptes amb locucions i frases fetes, que inclou 5.500 entrades conceptuals i 15.500 locucions i frases fetes. Per a cada informació lexicalitzada es proporciona informació gramatical i lingüística diversa, que comprèn, si escau, informació dialectal i a vegades de sinonímia i d'antonímia amb altres entrades. També recull expressions de nou encuny identificades amb la marca ■. Es pot cercar per concepte, per frase feta (amb les possibilitats Comença per, Conté, Acaba en) o per la llista alfabètica de conceptes.

 
Llicència: 
Gratuït

Més informació

Autor: 
Maria Teresa Espinal i Farré
Editor: 
UAB
Any de publicació: 
2004
Idioma: 
Català