Dana & David Dornsife Cognitive Neuroscience Imaging Center

Hanna Damásio és la directora del Dana and David Dornsife Cognitive Neuroscience Imaging Center de la Universitat de Califòrnia Meridional.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès