CERN - European Organization for Nuclear Research

Centre on Tim Berners-Lee treballava com a físic i des d'on, l'any 1989, va escriure una proposta del que més endavant va acabar essent el web.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Anglès