CERAC

Els enllaços ens dirigeixen a portals de diferents regions del món, que ens aporten informació sobre els conflictes que s’hi produeixen, com estratègies de recuperació, nombre de baixes, refugiats, etc.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Idioma: 
Castellà