Atlas of eHealth country profiles 2015: The use of eHealth in support of universal health coverage

Els resultats de la tercera enquesta mundial sobre l’ús de l’eHealth. Aquest informe de l’OMS presenta les dades recollides en 125 dels seus estats membres i exposa els beneficis que pot aportar l’eHealth al sistema de salut.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Font: 
OMS
Any de publicació: 
2015
Idioma: 
Anglès