Aranzadi

Base de dades de l'àmbit del dret. Accés a tota la legislació estatal consolidada, legislació autonòmica, europea i iniciatives legislatives. Inclou jurisprudència del Tribunal Suprem i del Tribunal Constitucional (des del 1979), una selecció dels fons jurisprudencials de tribunals superiors de justícia, audiències provincials i Audiència Nacional, entre altres. Accés a doctrina, novetats legislatives i formularis.

Disposem de 100 llicències simultànies: si us plau tanca la teva sessió quan acabis.

Llicència: 
Pagament

Més informació

Editor: 
Thomson Reuters
Proveïdor: 
Thomson Reuters
Any de publicació: 
2013
Idioma: 
Castellà