Aliprandi, Simone (2011). Creative Commons: a user guide.

Manual d'operacions que guia pas a pas els creadors en el món de les llicències Creative Commons, les llicències més conegudes i populars per a la distribució gratuïta de productes intel·lectuals. Sense deixar de banda útils aclariments conceptuals, l'autor entra en els detalls tècnics de les eines ofertes per Creative Commons, cosa que el fa també comprensible pels neòfits. Aquest és un llibre fonamental per a tothom qui estigui interessat en el contingut obert i el món copyleft.

Llicència: 
Gratuït

Més informació

Editor: 
Ledizioni
Any de publicació: 
2011
Pàgines: 
116 p.
Idioma: 
Anglès