OER a la UOC

Els recursos educatius oberts (REO, o OER en anglès) són mòduls didàctics, llibres de text i altres recursos d’ensenyament i aprenentatge accessibles gratuïtament amb una llicència Creative Commons. En aquest monogràfic es recullen els recursos educatius oberts que es produeixen a la UOC segons les diferents àrees temàtiques de la Universitat.

Última actualització: 
08.08.18
MetaOER
Descripció del projecte #metaOER de la Càtedra UNESCO d'E-learning.
Open educational practices and resources: OLCOS Roadmap 2012
És un document que estableix el full de ruta per a facilitar als responsables de la implantació d'un dipòsit.

Arts i Humanitats

Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc.
Selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR).

Ciències de la Informació i de la Comunicació

Tècniques documentals aplicades a la recerca
Wiki de l'assignatura Tècniques documentals aplicades a la recerca.
Societat Xarxa. Estudis d'Informació i Comunicació UOC
Blog dels Estudis d'Informació i Comunicació UOC.
 Llenguatge audiovisual i multimèdia. Daily Planet UOC
Superperiodistes: preparats per informar al segle XXI.

Informàtica, Multimèdia i Telecomunicació

Revista Mosaic
Mosaic és una publicació sobre multimèdia.
Activitats (PAC, pràctiques...)
Exemples d'activitats (proves d'avaluació contínua i pràctiques) dels estudis d'Informàtica.
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. Enginyeria informàtica
Selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR).
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. Programari lliure
Selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR).

Psicologia i Ciències de l’Educació

Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. Psicologia
Selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR).
Treballs finals de carrera, treballs de recerca, etc. Psicopedagogia
Selecció de pràcticums, treballs finals de carrera o de grau (TFC), treballs de recerca (TdR).