Índexs bibliomètrics internacionals

Els principals índexs bibliomètrics internacionals, descrivint-ne els indicadors i nivell de classificació, l’abast temporal, geogràfic i temàtic.

ISI JCR Journal Citation Reports
Proporciona les dades del factor d'impacte i els quartils on es troben posicionades les revistes.
ERIH Plus
Índex d’avaluació de revistes europees d’humanitats i de ciències socials.
Scopus - Sources
Recull els indicadors sobre revistes científiques extrets de la base de dades Scopus (1999-)
SJR
Recull els indicadors sobre revistes científiques i països extrets de la base de dades Scopus (1999-)
Scopus
Base de dades produïda per Elsevier que recull unes 18.000 publicacions d’unes 5.000 editorials internacionals.
Latindex
Reuneix i difon les publicacions científiques produïdes a Amèrica Llatina, el Carib, Espanya i Portugal.