IRPF: Impost sobre la Renda de les Persones Físiques

Aquesta guia de la Biblioteca té l'objectiu d'oferir-te una visió general de l'impost sobre la renda de les persones físiques (IRPF). S'hi inclouen continguts per a conèixer diferents aspectes d'aquest tribut: la legislació vigent, quins són els trams, les possibles deduccions i com es fa la gestió per part de l'Agència Tributària. També incorpora informació sobre el frau fiscal

Última actualització: 
10.02.20

Què és?

Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas
Descripció sobre l'IRPF a Noticias Jurídicas.
El IRPF para dummies: ¿Qué es el IRPF y para qué sirve?
Descripció de què és l'IRPF i per a que serveix a Vivus.

Legislació que regula l’IRPF

Ley sobre IRPF
Coneguda com a LIRPF, regula tot el que està relacionat amb l'impost sobre la renda de les persones físiques.
Reglamento del IRPF
Real decret que regula l'IRPF i els fons de pensions.
Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre)
Llei que regula les relacions entre l'Administració tributària i els contribuents.
MEMENTO IRPF
Visió global de totes les lleis que afecten l'IRPF.
MEMENTO FISCAL
Visió global dels impostos directes i indirectes, els procediments i les obligacions formals.

Com es gestiona l’IRPF?

Vídeo explicatiu de com funcionen els diferents trams de l'IRPF.
Régimen sancionador tributario
Reial decret de renovació de les normes del regim sancionador tributari.
Cómo funcionan los tramos del IRPF
Article que parla del funcionament dels diferents trams de l'IRPF i n'ofereix exemples.
Agencia Tributaria
Web de l'Agència Tributària amb informació d'interès per als contribuents i serveis per a la realització de tràmits
Agència Tributària de Catalunya
Informació relacionada amb l'Agència Tributària de Catalunya i les seves activitats.
Tabla de tramos IRPF
Web que conté informació actualitzada sobre l'IRPF, amb taules de trams de diferents comunitats autònomes.

Deduccions en l'IRPF

Mínimos, reducciones y deducciones en el IRPF
Pàgina web de l'Agència Tributària en què s'expliquen les reduccions i les deduccions que pots tenir en el teu IRPF
Deduccions de la quota íntegra
Web de l'Agència Tributària de Catalunya en què s'expliquen les tarifes, les deduccions i la tramitació de l'IRPF.

Notícies

Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades a Noticias Jurídicas.
IRPF a La Vanguardia
Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades al diari La Vanguardia.
IRPF a El Pais
Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades al diari El País.
IRPF a El Economista
Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades al diari El Economista.
IRPF a El Diario
Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades al diari El Diario.
IRPF a VLex
Recopilació de notícies sobre l'IRPF publicades a VLex.

Frau Fiscal

Descripció i estadístiques del frau fiscal a Espanya.
Evasión fiscal - Viquipèdia
Descripció de l'evasió fiscal a la Wikipedia.
¿Son lo mismo el fraude, la elusión y la evasión de impuestos?
Diferencies entre frau fiscal, evasió fiscal i elusió fiscal.
Colaboración en la prevención del fraude fiscal
Pla de prevenció del frau fiscal de l'Agència Tributària del govern espanyol.
Ley de Medidas para la Prevención del Fraude Fiscal (Ley 36/2006, de 29 de noviembre)
Llei que té per objectiu aprovar diferents modificacions normatives destinades a la prevenció del frau fiscal.
Fraude Fiscal a El Pais
Recopilació de notícies sobre el frau fiscal publicades al diari El País.

Selecció de publicacions en format digital sobre l'IRPF.