Fonts de dades per a crear continguts

Trobar i compilar la informació és la primera fase del periodisme de dades. Per a ajudar-te en aquesta tasca t'oferim fonts d'informació primàries de diferents àmbits geogràfics i temàtics.

Data de publicació: 
05.01.18