Els operadors booleans

Els operadors AND, OR i NOT (cal fer-los servir escrits amb majúscules) t’ajuden a afinar els resultats en el cercador de recursos de la Biblioteca. Gràcies a aquests operadors pots jugar amb els termes de cerca, combinar-los i establir-hi relacions.

Com s’han de fer servir? Vols afinar encara més els resultats? Combina els operadors booleans tants cops com vulguis i crea fórmules de cerca personalitzades.

Com en les matemàtiques, pots utilitzar els parèntesis per a definir l’ordre en què s’han d’interpretar els termes: el cercador llegeix abans les paraules entre parèntesis. Per exemple, si cerques (infants OR adolescents) AND aprenentatge, el cercador primer interpretarà que només vols informació d’infants o d’adolescents i després relacionarà aquests resultats amb l’aprenentatge.

Així mateix, si vols cercar resultats que continguin una frase o una seqüència exactes, pots emprar les cometes; per exemple, "Olympic Games" trobarà resultats amb les paraules "Olympic Games" l’una darrere l’altra i juntes.