Els joves a Europa: caracteritzant els mil·lennistes

La generació dels mil·lennistes, els nascuts des del començament dels anys vuitanta fins a mitjan noranta, o fins i tot fins al començament dels dos mil, és una generació molt diferent de la seva antecessora, la generació X, i de la seva successora, la generació Z. Els mil·lennistes són els joves europeus actuals, i els seus trets característics, així com la seva motivació o desmotivació política, són objecte d'estudi en aquest monogràfic.

Data de publicació: 
08.03.18

Recull de recursos en què es tracten diferents aspectes dels joves a Europa.

Selecció de recursos per a entendre qui són els mil·lennistes i identificar-ne les característiques bàsiques.

Cada generació, també els joves i, en particular, els mil·lennistes, té una manera pròpia de participar en la vida política. En aquest recull es pot recuperar tot tipus d'informació sobre la participació política dels joves i, també, estudis que reflexionen sobre la desmotivació política que afecta una part d'aquest col·lectiu.

Recull d'informació sobre la generació Z, la generació immediatament posterior als mil·lennistes i que són els nous joves que influenciaran el futur polític.