El repositori institucional de la UOC, O2

Continguts de l’O2

El repositori institucional de la UOC inclou recursos que s’estructuren en tres apartats:

  • Docència: conté els recursos i els objectes d’aprenentatge generats per l’activitat docent del professorat de la UOC (recursos d'aprenentatge UOC, vídeos formatius, guies d’estudi, PAC, exàmens, resolucions d’exàmens, etc.), sempre que aquests documents estiguin subjectes a una llicència de difusió oberta i la UOC sigui la titular dels drets de propietat intel·lectual. També conté els treballs finals de grau o màster i els pràcticums dipositats pels estudiants.
  • Recerca: conté les publicacions en accés obert derivades de l’activitat investigadora de la UOC dipositades pel personal docent i de recerca. Destaquen especialment les tesis doctorals, les ponències i les comunicacions en congressos, a més dels articles (preprints, postprints, etc.), les ressenyes i els capítols o parts de llibres.
  • Institucional: altres recursos institucionals de la UOC que es consideren interessants per a la societat, com ara memòries, lliçons inaugurals, etc.

Cadascun d’aquests apartats s’estructura jeràrquicament en:

Comunitats

Subcomunitats

Col·leccions

Objectius de l’O2

Els objectius del repositori són els següents:

  • Ser un portal per a la difusió dels documents digitals produïts per membres de la UOC en el marc de la seva activitat de recerca, docència i gestió, per a augmentar-ne la visibilitat i l’impacte en els àmbits català, espanyol i internacional.
  • Preservar la documentació digital generada per la Universitat i garantir-ne l’accessibilitat en el futur.
  • Potenciar l’accés obert a la informació científica o Open Access (OA) seguint la via verda, és a dir, facilitant l’autoarxivament de les publicacions, com també promoure el dipòsit dels recursos educatius oberts (OER).